Login

Vilkår og betingelser

Hjem / Vilkår og betingelser

Introduktion

Velkommen til Råd til bolig, der er en del af Moneycamp ApS, CVR-nummer 41 77 71 33, Ørevadsvej 29, 2400 København NV. Når du besøger, opretter en brugerkonto, benytter eller køber tjenester på websites hostet af Moneycamp ApS, accepterer du nærværende vilkår og betingelser.

Vi opfordrer dig derfor til at læse nærværende vilkår og betingelser grundigt igennem.

Når du har tilmeldt dig som bruger på Råd til bolig giver din email og adgangskode dig adgang. Har du oprettet dig som bruger på Råd til bolig er brugeradgangen gratis.

Generelt

Nærværende vilkår og betingelser og alle øvrige vilkår og betingelser oplyst og vist i forbindelse med transaktioner på websites hostet af Moneycamp ApS udgør aftalen mellem dig og Moneycamp ApS i det hele.

Aftalen reguleres efter dansk lovgivning og alle tvister udsprunget heraf skal løses ved en dansk domstol som værneting.

Ændring af vilkår og betingelser

Moneycamp ApS forbeholder sig ret til løbende at ændre, opdatere eller rette nærværende vilkår og betingelser. Ændringer, opdateringer eller rettelser vil blive offentliggjort på raadtilbolig.dk. Den nye version af Moneycamp ApS’ vilkår og betingelser vil træde i kraft 30 dage efter offentliggørelse.

I så fald du ikke ønsker, at den nye version skal gælde for dig, skal du underrette os eller opsige dit abonnement inden for den ovennævnte 30 dages periode. Når den nye version træder i kraft, må du ophøre med at benytte tjenester udbudt af Moneycamp.

Registrering

Det er gratis at oprette en bruger på Råd til bolig, og din email og adgangskode giver dig adgang. Dog skal du være opmærksom på, at visse tjenester, der udbydes på Råd til bolig kræver betaling.

Din email og adgangskode er personligt, og du må ikke videregive, videresælge eller på anden måde videredistribuere dine loginoplysninger. Du forpligter dig til at registrere dig med korrekte oplysninger.

Det er et krav, at du er over 13 år på oprettelsestidspunktet, før du må oprette en bruger.

Sletning af bruger

Du kan til enhver tid og uden yderligere varsel nedlægge eller spærre din brugerkonto ved at sende en meddelelse til os. Du kan finde kontaktoplysninger til os på raadtilbolig.dk

Sikkerhed

Har du mistanke om at andre, uden din tilladelse, har adgang til din brugerkonto, skal du straks kontakte os. Vi vil herefter straks kunne nulstille eller spærre din brugerkonto og sende dig nye loginoplysninger.

E-mail

Alle informationer og vigtige meddelelser vil blive sendt til din e-email. Du skal derfor altid sørge for, at den e-mail vi har registeret, er opdateret.

Personlige oplysninger

Når du opretter dig som bruger, køber produkter eller serviceydelser, tilmelder dig nyhedsbrev, konkurrencer, tilmelder dig arrangementer og lignende beder vi om dine personlige oplysninger. Det gør vi for at kunne levere produktet eller serviceydelsen til dig. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores og vores partneres produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Obligatoriske oplysninger vil altid være tydeligt markeret, og alle andre oplysninger i forbindelse med et køb eller tilmelding til en serviceydelse vil være frivillig. Oplysningerne vi beder om, vil primært være navn, adresse, e-mail, telefonnummer, alder, men kan også være andet.

Moneycamp opbevarer personoplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Moneycamps sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at personoplysninger håndteres forsvarligt.

Personoplysninger lagres inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”), men kan også overføres til og anvendes i et land uden for EØS. En sådan overførsel af dine personlige oplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Anvendelse

Uanset om du besøger websites hostet af Moneycamp ApS, opretter en brugerprofil eller annonce eller bruger eller køber tjenester udbudt af websites hostet af Moneycamp ApS, indestår du for ikke at gøre det følgende:

Krænke tredjemands rettigheder, eksempelvis krænke ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder Distribuere skadeligt indhold som virus eller anden software, der kan skade tjenester udbudt af Moneycamp ApS eller brugere af tjenester udbudt af Moneycamp ApS Belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af websites hostet af Moneycamp ApS Benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til websites hostet af Moneycamp ApS og tjenester udbudt af Moneycamp ApS og indsamle indhold uden Moneycamp ApS’ udtrykkelige skriftlige tilladelse Sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail adresser, uden deres samtykke Omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til vores ydelser Chikanere andre brugere eller rette henvendelse til andre brugere vedr. ydelser, der ikke udbydes på websites hostet af Moneycamp ApS Uploade anstødeligt indhold – det være sig fx pornografisk materiale, "hadesider" - og i øvrigt alt indhold som Moneycamp ApS vurderer findes anstødeligt Spekulere i at udnytte vores annoncesystem eller websites hostet af Moneycamp ApS i øvrigt Udvise en adfærd, der strider imod Moneycamp ApS’ vilkår og betingelser, den til enhver tid gældende lovgivning eller almindelig etik og hæderlighed Bliver der indsat indhold eller handlet i strid med ovenstående eller nærværende vilkår og betingelser i øvrigt, vil din brugerkonto, profil og/eller annonce blive lukket ned uden yderligere varsel, og evt. køb vil blive annulleret. Det bemærkes, at et abonnement ikke vil blive tilbagebetalt. Vi forbeholder os ligeledes ret til at banne din IP-adresse.

Brug af data

Du må som tredjemand ikke:

Belaste vores infrastruktur urimelig eller forstyrre driften af websites hostet af Moneycamp ApS Benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til websites hostet af Moneycamp ApS og tjenester udbudt af Moneycamp ApS og indsamle indhold til kommerciel brug Sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail adresser, uden deres udtrykkelige skriftlige samtykke Chikanere brugere eller rette uanmodede henvendelser til brugere på websites hostet af Moneycamp ApS Omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre og begrænse adgang til vores ydelser Spekulere i at udnytte vores annoncesystem eller websites hostet af Moneycamp ApS i øvrigt Bliver der indsat indhold eller handlet i strid med ovenstående eller nærværende vilkår og betingelser i øvrigt, forbeholder vi os ret til uden yderligere varsel at banne din IP-adresse.

Ønsker du at købe eller bruge data, bedes du kontakte os.

Forbehold

Moneycamp ApS tager forbehold for fejl, herunder men ikke begrænset til stave-, taste- og regnefejl. Fejl rettes i videst muligt omfang så hurtigt som muligt, men kan være afhængig af fejlrettelser hos eksterne datakilder, som Moneycamp ApS ikke har kontrol over. Moneycamp ApS er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte tab eller skader eller følgeskader, der opstår som følge af førnævnte typer af fejl, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

Såfremt Moneycamp ApS bliver fundet ansvarlige til trods for de foregående afsnit, er vores ansvar over for dig eller nogen tredjemand (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til det største af (a) den samlede betaling, du betaler til os i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) kr. 2.000,00.

Partnere til Moneycamp ApS

På Råd til bolig vil du kunne interagere med en lang række udvalgte partnere. Moneycamp ApS deler ingen af de fra dig modtagne personoplysninger med disse partnere, medmindre din særskilte accept heraf modtages for den konkrete opgave. Vælger du at modtage information fra en Moneycamp ApS Partner, vil du ligeledes altid modtage en særskilt ordrebekræftelse med tilhørende forretningsbetingelser fra partneren.

Fortrydelse

Visse ydelser, der kan købes på Råd til bolig, er omfattet af ’Lov om forbrugeraftaler’. Loven giver dig som forbruger bl.a. mulighed for at fortryde køb, der er foretaget via internettet inden for 14 dage, eller indtil en ydelse er produceret eller leveret. Nogle ydelser og produkter fra Råd til bolig er produceret og leveret umiddelbart efter købet, og din ret som forbruger til at fortryde købet udløber på dette tidspunkt.

Gælder der en indskrænkning i din ret til at fortryde et køb på Råd til bolig, vil dette fremgå tydeligt i forbindelse med det konkrete køb.

Ønsker du at udøve din fortrydelsesret

Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag hvor aftalen er indgået, eller du har fået varen i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde aftalen eller købet i en utvetydig erklæring (fx ved postbesørget brev eller e-mail).

Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelsesretten

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde en aftale eller køb. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Hvis du ønsker, at levering af tjenesteydelser skal påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal du betale os et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerede os om din udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.

Overtrædelser

Finder du dine IP-rettigheder (ophavsrettighed, varemærkerettighed og/eller andre immaterielle rettigheder) krænket af andre på Råd til bolig, kan du indberette forholdet til os.

Klagemulighed

Ønsker du at klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Råd til bolig, bedes du kontakte os, så vi kan forsøge at løse din klage.

Som forbruger har du derudover mulighed for at klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse;

Råd til bolig – hej@raadtilbolig.dk